AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgzk.korczyna.pl%2Fwiadomosc%2Ftaryfy&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

27-03-2017Taryfy

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki:

 

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie 

Cena/ stawka opłaty

Jednostka

Miary

    Netto

   z VAT

0

1

                        2

        3

        4

5

1

Gospodarstwa domowe

cena za dostarczoną wodę

 

4,26

 

 

4,60

 

 

 

 

 

zł/m³

 

cena za odebrane ścieki w tym:

 

* dotacja

7,89

 

 

0,70

 

8,52

 

 

0,76

 

2

Pozostali odbiorcy

cena za dostarczoną wodę

 

4,26

 

 

4,60

 

 

 

 

 

zł/m³

 

cena za odebrane ścieki

 

 

7,89

 

 

8,52

 

Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych za dostarczoną wodę i za odprowadzania ścieków

Na podstawie kryteriów różnicowania stawek opłat zgodnie z § 13 ust.3 rozporządzenia określono następujące stawki opłat:

 

Lp.

Rodzaj stawki opłat

Stawka netto

Jednostka miary

A

Stawka abonamentowa za dokonanie odczytu
i rozliczenia

2,82

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

B

Stawka abonamentowa za dokonanie rozliczenia dla odbiorcy rozliczanego według przeciętnych norm zużycia wody

1,80

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

C

Stawka abonamentowa za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych do świadczenia usług

1,38

zł/odbiorcę/miesiąc

D

Stawka abonamentowa za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych do świadczenia usług

2,26

zł/odbiorcę/miesiąc


Wysokość stawek dla grup taryfowych z dwumiesięcznym okresem rozliczeniowym

 

Lp.

Rodzaj stawki opłat

Stawka netto

Jednostka miary

1.

Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy wody

5,58

zł/odbiorcę/2 miesiące

2.

Stawka opłaty abonamentowej dla dostawcy ścieków

7,34

zł/odbiorcę/2 miesiące

3.

Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy wody rozliczanego według przeciętnych norm zużycia wody

4,56

zł/odbiorcę/2 miesiące

4.

Stawka opłaty abonamentowej dla dostawcy ścieków rozliczanego według przeciętnych norm zużycia wody

6,32

zł/odbiorcę/2 miesiące

Podziel się: