AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgzk.korczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fuwaga-awaria-wodociagu-4&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

07-11-2017UWAGA! Awaria wodociągu

W związku z awarią sieci wodociągowej "Korczyna II" na ulicy Dworskiej mogą wystąpić w najbliższych dniach braki w dostawie wody lub problemy z jej czystością w tej części miejscowości Korczyna.

Podziel się: