AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgzk.korczyna.pl%2Fwiadomosci&chs=350x350&chld=L|4

Wiadomości

13-09-2018Gmina Korczyna uchwaliła dopłatę do 1 m3 odebranych ścieków

Gminny Zakład Komunalny w Korczynie informuje, że zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/373/18 Rady Gminy Korczyna z dnia 5 września Gmina Korczyna uchwaliła dopłatę do 1 m3 odebranych ścieków dla taryfowych grup: gospodarstw domowych i gospodarstw domowych II w wysokości 1,86 zł. W związku z powyższym cena dla odbiorcy usług  za 1 m3 odprowadzonych ścieków będzie wynosić 7,99 zł brutto (7,40 netto) - w pierwszym roku obowiązywania nowych taryf, tj. od 14.08.2018 do 13.08.2019 r.

czytaj więcej »

13-08-2018Nowe ceny za wodę i ścieki

Gminny Zakład Komunalny w Korczynie informuje, że od dnia 14.08.2018 obowiązywać będą nowe ceny za wodę i ścieki na terenie gminy Korczyna.
Taryfa obowiązywać będzie przez okres 3 lat. Szczegóły w decyzji wydanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

czytaj więcej »

24-04-2018UWAGA! CZYSZCZENIE WODOCIĄGU

W związku z czyszczeniem i dezynfekcją wodociągu KORCZYNA II będzie zwiększona dawka podchlorynu, co może wpłynąć na jakość (zapach) wody. Czas trwania czyszczenia ok. 3 dni. Za utrudnienia przepraszamy.

czytaj więcej »

07-11-2017UWAGA! Awaria wodociągu

W związku z awarią sieci wodociągowej "Korczyna II" na ulicy Dworskiej mogą wystąpić w najbliższych dniach braki w dostawie wody lub problemy z jej czystością w tej części miejscowości Korczyna.

czytaj więcej »

06-09-2017W najbliższych dniach mogą wystąpić braki w dostawie wody lub problemy z jej czystością

W związku z przerwaniem przy prowadzonych pracach drogowych magistrali wodociągu "Korczyna II" - mogą wystąpić w najbliższym czasie braki w dostawie wody lub problemy z jej czystością.

czytaj więcej »

13-07-2017UWAGA! Awaria i konserwacja wodociągu

W związku z awarią i konserwacją sieci wodociągowej "Korczyna II" mogą wystąpić w najbliższych dniach braki w dostawie wody lub problemy z jej czystością.

Zastępczy punkt poboru czystej wody pitnej uruchomiony został za budynkiem OSP w Korczynie.
Wodę można pobrać do własnych pojemników w godzinach 700 - 1800.

Aby pobrać wodę należy skontaktować się z pracownikiem GZK w Korczynie pod numerem telefonu: 508 107 766.

Za utrudnienia wywołane przedstawionymi przyczynami GZK Korczyna przeprasza wszystkich Odbiorców korzystających z sieci wodociągowej.

czytaj więcej »

27-03-2017Taryfy

Taryfy Gminnego Zakładu Komunalnego w Korczynie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Korczyna na okres od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.

czytaj więcej »

12-01-2017UWAGA! Awaria wodociągu

W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi w ostatnich dniach (mróz), została przerwana główna sieć wodociągu Korczyna II na ul. Stanisława Pigonia.

Z uwagi na powyższe do czasu usunięcia awarii wystąpią braki w dostawie wody na ul. Akacjowej, części ul. Ogrodowej i części ul. Stanisława Pigonia.

Trwają intensywne prace nad usunięciem awarii.

Za utrudnienia przepraszamy.

czytaj więcej »
< 123