AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgzk.korczyna.pl%2Fwiadomosci&chs=350x350&chld=L|4

Wiadomości

24-04-2018UWAGA! CZYSZCZENIE WODOCIĄGU

W związku z czyszczeniem i dezynfekcją wodociągu KORCZYNA II będzie zwiększona dawka podchlorynu, co może wpłynąć na jakość (zapach) wody. Czas trwania czyszczenia ok. 3 dni. Za utrudnienia przepraszamy.

czytaj więcej »

07-11-2017UWAGA! Awaria wodociągu

W związku z awarią sieci wodociągowej "Korczyna II" na ulicy Dworskiej mogą wystąpić w najbliższych dniach braki w dostawie wody lub problemy z jej czystością w tej części miejscowości Korczyna.

czytaj więcej »

06-09-2017W najbliższych dniach mogą wystąpić braki w dostawie wody lub problemy z jej czystością

W związku z przerwaniem przy prowadzonych pracach drogowych magistrali wodociągu "Korczyna II" - mogą wystąpić w najbliższym czasie braki w dostawie wody lub problemy z jej czystością.

czytaj więcej »

13-07-2017UWAGA! Awaria i konserwacja wodociągu

W związku z awarią i konserwacją sieci wodociągowej "Korczyna II" mogą wystąpić w najbliższych dniach braki w dostawie wody lub problemy z jej czystością.

Zastępczy punkt poboru czystej wody pitnej uruchomiony został za budynkiem OSP w Korczynie.
Wodę można pobrać do własnych pojemników w godzinach 700 - 1800.

Aby pobrać wodę należy skontaktować się z pracownikiem GZK w Korczynie pod numerem telefonu: 508 107 766.

Za utrudnienia wywołane przedstawionymi przyczynami GZK Korczyna przeprasza wszystkich Odbiorców korzystających z sieci wodociągowej.

czytaj więcej »

27-03-2017Taryfy

Taryfy Gminnego Zakładu Komunalnego w Korczynie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Korczyna na okres od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.

czytaj więcej »

12-01-2017UWAGA! Awaria wodociągu

W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi w ostatnich dniach (mróz), została przerwana główna sieć wodociągu Korczyna II na ul. Stanisława Pigonia.

Z uwagi na powyższe do czasu usunięcia awarii wystąpią braki w dostawie wody na ul. Akacjowej, części ul. Ogrodowej i części ul. Stanisława Pigonia.

Trwają intensywne prace nad usunięciem awarii.

Za utrudnienia przepraszamy.

czytaj więcej »

17-03-2016UWAGA! Awaria wodociągu

W związku z pracami przy budynku na ulicy Bpa Pelczara została przerwana główna sieć wodociągu Korczyna II.

Z uwagi na powyższe wystąpią braki w dostawie wody do czasu usunięcia awarii.

Za utrudnienia przepraszamy.

czytaj więcej »

10-03-2016Zmiana ceny wody i ścieków

I N F O R M A C J A
Gminny Zakład Komunalny w Korczynie informuje, że od dnia 01.04.2016 r. obowiązują nowe ceny do rozliczeń za świadczone usługi dostawy wody i odbioru ścieków zgodnie z nową taryfą.

czytaj więcej »
< 123